Polityka Prywatności

OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. WSTĘP

  Niniejsze ogólne zasady przetwarzania danych osobowych wyjaśniają w jaki sposób są przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe („dane”) w związku z interakcjami pomiędzy Tobą a nami dla realizacji określonych celów.

  Dane przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] – ( „RODO”).

  Poważnie podchodzimy do kwestii związanych z Twoją prywatnością. Cenimy zaufanie, jakim nas obdarzasz, udostępniając nam swoje informacje osobiste. Informacji tych będziemy zawsze używać w sposób uczciwy i godny tego zaufania.

 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych jest firma BAGORA Barbara Godawska o numerze NIP: 8721325908 z siedzibą w: 39-220 Pilzno, ul. Kraszewskiego 44, oddział: 35-231 Rzeszów ul. Towarowa 12 , telefon kontaktowy.:14-6467117; 17-7856444, adres e-mail:office@bagora.pl („BAGORA”).

 3. INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH

  • Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest oferowanie Ci naszej oferty usług, realizacja umów sprzedaży, nawiązywanie i utrzymywanie z Tobą relacji biznesowych oraz informowanie Cię o naszej ofercie.
  • Dane przetwarzamy również w celu należytego wywiązywania się z obowiązków wynikających z powiązań organizacyjno-prawnych ze spółkami z grupy OMEGA PILZNO
  • Jeżeli jesteś zainteresowana(y) pracą u nas, to potrzebujemy Twoich danych dla prowadzenia procesu rekrutacji.

  Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych - w zależności od danej potrzeby przetwarzania, rodzaju relacji pomiędzy Tobą a nami oraz sposobu pozyskiwania danych – znajdziesz odpowiednio w dedykowanych klauzulach wskazanych poniżej: